Harcoska
HARCOS KATALIN Saját irásaim
     
TÜNDÉRMESÉM 2005.06.01.
     
Személyes oladaim
     
VENDÉGKÖNYV
     
Kedvenceim bemutatása
     
Holnap Antológia 2008

 Megjelent, már kapható!

A Holnap magazin vers és novellapályázatának legjobb verseivel és prózáivalmegjelenit a Holnap Antológia, melyben az én pályázatra benyújtott 8 versem is szerepel.

Beszerethető 1860,-Ft b+  postaköltség áron

harcoska

 

     
BÖLCSESSÉGEK *ÚJ! 2005.07.15.
     
Író Kilencek

Író Kilencek

Élő Magyar Írók, Költők Nemzetközi Köre

Szereted a verseket, novellákat? Klikkelj a földgömbere és gyere, olvass!

     
MÁSIK VILÁG

 

Klikkelj a képre, és lépj be Xabolcs webtanyájára!

Ez a harmatcsepp Gyöngyvirághoz vezet! 

Térj be Andromédához! Fantasztikus! 

     
ITEM KIADÓ

Klikkelj a képre!

A Kiadó, amelynek sokat köszönhetek.

Kiadványaik közt ezekben már saját írásaim is jelen vannak.

  

 

     
Ablak a világra
     
LEGKEDVESEBB IRÓIM/KÖLTŐIM
     
     
TÜNDÉROLDALAK

 

Anikó gyönyörű oldala 

Ismerkedj meg Nessa gyönyörű oldalaival!

Csupi oldalára most letem! Ismerd meg te is!

Waterdancer oldalára is látogass el!

Ismert meg MOONKA lapját!

Margó lapja csak téged vár!

Középfölde

A képen át Keselyüstök tündérhonába repülhetsz...

 

     
KEDVENC PORTÁLJAIM
     
Naptár
2017. Október
HKSCPSV
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
     
Az emlékezés virágai

Gyertyát gyújtok...

 Évente egyszer elérkezik a nap, amikor mindenki elhúnyt szeretteire gondol. Ha teheti kimegy a temetőbe, hogy gyertyát gyújtson, és elhelyezze az  emlékezés virágait. Ma ismét egy emberrel több van, mint múlt ősszel, akire emlékezem.

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,

 

Harcos Katalin

 

Gyertyát gyújtok…

(Halottak napján) 

 

Bársonypuhán átölel az este.

Sírkertekben ezernyi gyertya ég

lángujjaival az égre festve

kedves halottak kósza emlékét.

 

Parányi lángjuk tánca elvakít,

árnyékok írnak titkokat közénk,

s édes-bús emlékhálót felszakít

a bánatpók, majd újat fon körénk…

 

Dús virágillat tölti be tüdőm,

az emlékezés szent virágai…

borús álmainkat messze űzőn

tündökölnek színpompás szirmai.

 

Egy-egy gyertyát gyújtok mindenkiért

akiket a sors már távolra vitt,

de apám sírhantján leteszem még

nézd, kedvenc hófehér virágait.

 

Titkon szívemre csendes béke száll

amint sírjánál lehajtom fejem.

Nem ragadra el végleg a halál,

hisz bennem él, míg rá emlékezem.

 

 

Ne sírj, Anyu!

 

 Ne sírj, Anyu, hisz veled vagyok!

Kacagásomat viszi a szél,

s bár nem ölelhet már két karod

a világ neked rólam mesél.

 

Hangom zenéje betölti füled,

az égen szemem kékjét látod,

szőke hajam borzolja kezed

mikor ujjad más hajába mártod.

 

Ne sírj, Anyu! A fény, ahol vagyok

szerető gyöngédséggel vesz körül.

Köröttem minden napfényben ragyog

és hidd el, sosem vagyok egyedül.

 

Ne síjr, Anyu, mert fáj, ha könnyezel?

?osolyogj rám, és szeress nagyon!

Boldog vagyok, mert Te létezel,

s veled maradok, mert ezt akarom. 

 

 

 

Anya, megint velem…

 

Ma mellettem vagy. Érezlek újra.

Jó volna ismét öledbe bújva

inni a szógyöngyöt ajkaidról…

de túlvilág harsonája fújja

dalait, elhamvadt napjainkról.

 

Ma szívemben itt érezlek megint.

Szemed szemembe csillogva tekint,

bíztat, fedd és óvón megvigasztal…

bágyadt mosollyal végül búcsút int,

magamra hagysz,- bár szóm marasztal.

 

Ma bánatomba öröm fonódik.

Kurta álom ringat kakasszóig,

s elém vetül a régmúlt rejtelem…

mosolyodban könnyem feloldódik,

mert szívemben élsz, lásd, itt vagy velem!

 

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,

Szembesülni a halállal

A kora délután árnyai közt fiatalasszony siet az utcán két gyerekkel. A kisebb alig több két évesnél. Fáradtságtól figyelmetlenné vált anyjával vonszoltatja magát. A nagyobbacska is csak négy. Arcán a nagy testvér komolyságával kapaszkodik a felé nyújtott kézbe, és fürgén szedi lábacskáit.

Szürkére fakult fakerítés előtt állnak meg. Amíg az anya táskájában kulcs után kutat, a kicsik beszaladnak a szomszéd udvarba. A tornácos ház hátsó ajtaja mellett szomorú szemű, bajuszos férfi ül szótlanul maga elé meredve. A nagyapjuk. Sárgás ujjai közt maga sodorta cigaretta.

- Csókolom! - kiáltják messziről a lányok, és befutnak a sarkig tárt ajtón.

A szomszédos helyiségben, az ágy süppedő vánkosán lehunyt szemű asszony zihál. Felnéz. Elgyötört arcán átsuhan egy mosoly. Keze megrebben, a párnája felé int. A gyerekek izgatottan kotorásznak a szokott rejtekhelyen, míg megkaparintják a kockacukrot. A kis Kata azonnal szájba gyömöszöli az édességet, s úgy, teli szájjal köszöni meg. Nővére rosszallóan épp szólna, amikor meghallja anyjuk hívását. Kézen fogja húgát, és indulna, de a kicsi kitépi kezét a szorításból, és az ágyhoz szalad. Felkapaszkodik amennyire tőle telik, és egy nedves puszit nyom a sárgás, pergamenbőrű kézre. Az utolsót.

Este különös a hangulat. Az anya barna szemei könnyesek. Szótlan a vacsora, pedig ilyenkor szokták elmesélni egymásnak a nap dolgait. Az apa hamarabb hazajött a munkából, és gyakran átmegy a szomszédba, ahol az orvos hosszan elidőzik. A lányok nem értik mi történik, de érzik, hogy valami nagy szomorúság van a levegőben.

Besötétedik. A pléhteknőt az apa megtölti meleg vízzel mielőtt újból átsiet a szüleihez. A lányok esténként így, együtt fürdenek. Vidám pancsolásba kezdenek, de hamar elszáll a jókedvük. Kint hirtelen megindul a jövés-menés. A konyhaablakon imbolygó fények világítanak be. Sírás, elnyújtott ének, és imádság foszlányai kúsznak be a házba, mikor az apa belép. Arcán eddig ismeretlen fájdalom. Elég egymásra pillantaniuk, szavak nélkül értik egymást. Végül mégis megszólal.

- A karjaim közt aludt el.

Nefelejcskék szemei szokatlanul csillognak, majd amikor a zokogástól rázkódó asszonyt átöleli, végigszántanak az ő arcán is a könnyek.

Az anya a könnyein át a kicsikre mosolyog. Egymás után kiemeli őket a teknőből. Hálóingbe bújtatja, majd beülteti a lányokat az ágyba. Gyertyát keres. Aznap gyertyafénynél mondják el az esti imát, aztán Katát apja kapja ölébe, Hédikét pedig az anyja.

- Gyertek gyerekek! Búcsúzzatok el a nagymamától... - szól az apa fátyolos hangon, amikor megindul az ajtó felé.

Odaát minden idegen. Mindenütt gyertyák. A bútorok zöme nincs a szobában. Körben a falak mentén székek, szinte mindegyiken feketébe öltözött asszony. Elcsendesednek, amikor a család belép. A nagy tükör és az ablakok és fekete leplek mögött rejtőzködnek.

Nagymama összekulcsolt kezei közt kedvenc rózsafüzére, arcán mosoly, elgyötört vonásai kisimultak.

- Milyen szépen alszik! - hasít a csendbe Kata csacsogása.

Anyja felzokog. Az apa az ágy mellé térdepelteti a kicsiket, és velük imádkozza el a Miatyánkot.

Másnap délelőtt az udvaron készül a ravatal. A nagy asztalra helyezett koporsóban ott fekszik a nagymama szépen felöltöztetve, virágokkal körülvéve. Feje mellett hatalmas kandeláberekben lobog a tűz. Nagyapa megtörten ül mellette, kezét a halálba dermedt kézen nyugtatva. Némán sír. Aztán pap jön, ministránsokkal. Megszenteli a ravatalt, beszél, imát mond, majd énekelnek, míg a koporsót a négy fiú: János, Toncsi, Lipót és Józsi az utcán várakozó kocsihoz viszi.

Amikor megindul a menet a temető felé, a lányokból feltör a zokogás.

 

Áldott légy, Uram!

 

Áldott légy, Uram, a mosolyért,

mellyel anyám először kézbe vett,

és áldott a gondoskodásért,

amellyel két szülőm felnevelt!

Áldott légy minden kacagásért,

mely ajkamon gyakran fakadt,

és áldott légy a sok könnyemért,

mely utóbb mindig elapadt.

Áldott légy az egészségemért,

hogy értelmem, s testem éppen született,

és légy áldott a betegségekért,

amelyekkel edzettél engemet!

Áldott légy, Uram a szeretetért,

amelyet ajándékul kapok,

és légy áldott minden bántásért,

mely bennem mély nyomot hagyott…

áldott légy, Uram, mert nélküle

sosem lehetnék boldogabb,

mint a nincstelen, kinek semmije,

és balgán ott él a híd alatt.

Áldott légy Uram, hogy megszülettem,

és adtál egy gazdag életet,

de áldottabb légy a halálért,

amely Hozzád egyszer elvezet!

 


Copy right by Harcos Katalin 2004-2009.

     
A HÉT VERSE

 

 

 Harcos Katalin

(Sors mandala)

 

 

Harcos Katalin

 

Nincs könyörület

 

Ásító szürkeség matat körös-körül.

Párát izzadnak dermedt betonfalak,

szmog áztatta park hűs esőnek örül,

dühödt szél vetkőztet, s arcunkba harap.

Nyárból tél lesz, s lásd, őszünk alig marad.

 

Zöld lomb rezeg, pár levél lehull pörögve,

- bár ideje volna, pompája alig van - itt

gyűlik egyre, mélán, összepöndörödve…

az októberi ködben fázósan így lakik,

s didereg haldoklón a fagyos hajnalig.

 

Korán alámerül a dobozváros.

Az este ezer ablakát zokogva elnyeli,

kong a tér, feslett csizmánk sáros

nyomot éget, s az aszfalt tompán felel neki.

Hűlt falak közt szűköl, ki teheti…

 

Aluljárók zugai ontják a magányt,

hajléktalanok osonnak vackukra épp

- egy koszlott párna, paplan - s valahány

személyes cuccon őrködnek. Komor a kép.

Kapaszkodnak a létbe riadtan e-képp.

 

És jön-megy a „se hall – se lát” tömeg;

egy térden kolduló apát tán meg sem lát.

Őt aggasztja, hogy az éhet elűzni mivel lehet,

míg télbe fordul az esőnedves világ.

Nincs ősz, nincs könyörület, csak pusztaság…

     
A hét képe

 

Szabolcsi Mihály:

 

Alkonyat a Bodrogon

 

     
Irodalmi linkek
     
MÁSIK PORTÁLOM

 

Látogass el legújabb portálomra is!

Új cikekk és versek kerültek fel oda!

szerelmes

Klikkelj a piros szövegre, vagy az alsó képre, és légy másik két portálom vendége!

 

     
A HÉT HAIKUJA

 

日本美術

Budapesti Tavaszi Fesztivál -

Japán Nap   

Thália Színház

2009. március 21-22.

Harcos Katalin
2009. Tavaszi Fesztivál

Thalia Színház, Japán nap –

Haikuíró verseny győztes haikui

Megadott téma: TAVASZ

 

1.
Bomlik a barka,
bársonya vígan feslik.
Ébred az élet.

2.
Hajnali harmat
gördül zsenge levélen.
Mosdik a reggel.

3.
Zsizsegő fűszál
talpamat simogatja.
Zsendül a világ.

 

     
A mandalák világa

  Íme, MEGJELENT!  már kapható ez az újdonság, a hiányt pótló  speciális kiadvány:

Halzer Györgyi - Harcos Katalin - Vámos Rita

Koncentráció javítás
az óvodától a felnőtt korig

A gyerekek és a felnőttek figyelem összpontosító- és koncentráló képességének fejlesztése nehéz feladat. Ebben nyújt segítséget ez a fejlesztő könyv, főleg gyakorlati módszerekkel.

101 alapminta és ezek színvariánsai (közel 820 illusztráció) találhatók benne, az agyféltekék finom összehangolásához és a harmonikus látásmód kialakításához.

Mindezeket kiegészíti egy komplex ismertető fejezet, színtani alapismeretekkel, színkeverési technikákkal és a színek testi-lelki hatásainak elemzésével.

 ***

Továbbra is várja az érdekklődőket a Halzer Györgyi szerkesztésében megjelent a mandalás öröknaptár harmadik, javított kiadása, amit  Rita lányom és én illusztráltunk. Az év minden napjára egy-egy kép jut, amit bölcsesség és az aznapi név jelentése tesz egésszé.

könyvborító

Beszerezhető a könyvesboltokbanonline AZ ALKOTÓMŰHELY  kiadónál.

Szerinted is szép ajándék lehet?

Saját képtáramban  sok új mandalát találtok. De érdemes benézni a www.abbcenter.com/mandala oldalamra is!

Új kép

A  mandalára klikkelve Rita lányom új mandalás oldalára juthatsz.

***

*** 

     
Csevegő
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
     
ÉRDEMES BENÉZNI!
     
Óra
     
Számláló
Indulás: 2004-07-12
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     

Supernatural - ODaát - 13. ÉVad - Extrák - Infók - ÉRdekességek - ODaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - ODaát    *****    A csillagjövõ oldalon,nem csak alacsonyak az árak, hanem a tanácsadás, teljesen ingyenes. Szeretettel várlak minden nap    *****    Új design! Az egyetlen magyar Olicity és a legaktívabb Zöld Íjász rajongói oldala! 6. évad & Arrowverse hírek!    *****    No.1 Christina Aguilera Fan Site - Minden ami X-Tina, minden héten újdonságok! Katt!    *****    TelenovelasWeb - Hírek, képek, videók, saját véleménnyel tarkított bejegyzések telenovellákról és a színészekrõl! Gyere!    *****    Hamarosan olvashatók lesznek az oldalamon az Asztro-tükör asztrológiai írásai, cikkei.    *****    Gesztenye, gesztenye, gesztenye... és egy álmos sün! Gyertek az októberi rétre Mályvával és Pipitérrel! Irány a Mesetár!    *****    Születési,baba,hold horoszkóp,elõrejelzés,párkapcsolati elemzés,fogamzási képlet! Ingyenes tanácsadás!Várlak!Kattints!    *****    Ha te is a letisztult stílus híve vagy, nézz be hozzám! Smink, ruha, kritika //Style and Stuff// Style and Stuff//    *****    MINDEN HÓNAPBAN INGYENES G-PORTÁL SABLON! TELJESEN ÁTSZERKESZTHETÕ A LEGÚJABB KÓDOKKAL! Ne maradj le egyik hónapban sem!    *****    Rendeld meg az asztrológiai csomagok egyikét és teljesen ingyen megbeszélheted velem a kérdéseidet telefonon, skypeon!!!    *****    Nézz filmet messengeren! Ha szereted a filmeket klikk ide! Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film! Film!Film!    *****    Nézz filmet messengeren! Ha szereted a filmeket klikk ide! Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!Film!    *****    A CSILLAGJÖVÕ OLDALON RENDKÍVÜLI AKCIÓK,LEHETÕSÉGEK.A MEGRENDELÉSEK UTÁN TELJESEN INGYENES KONZULTÁCIÓ,TANÁCSADÁS.VÁRLAK    *****    Õszi manókalandok a réten! Búcsúztassátok el ti is útra kelõ madarainkat Mályvával és Pipitérrel! Gyertek a Mesetárba!    *****    | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale | Ashley Tisdale |    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Extrák - Érdekességek - Cikkek - Interjúk - Bûbájos boszorkák - Charmed - Charmed -Játékok    *****    Infrashape Horizontal fittness stúdió Debrecen    *****    WISE-VOGUE | SZISSZ ÉS KLAU BLOGJA TERMÉKTESZTEKKEL, TIPPEKKEL, ÖTLETEKKEL A MINDENNAPOKRA // WISE-VOGUE // WISE-VOGUE    *****    * GP Life * Webes hírek * Nem csak gportálos oldalaknak * GP Life * Webes hírek * Nem csak gportálos oldalaknak *